בחירה ומחירה
  • כיצד לבחור נכון?
  • כיצד לראות אפשרויות נוספות?
  • כיצד ליישם את הבחירה?

בתהליך של "לבחור את חיי" נקבל כלים אפקטיביים להגיע לבהירות ומיקוד באשר לבחירה הנכונה עבורנו בכל זמן, ואת הכלים לראות את הבחירות הרבות האפשריות עבורנו בכל רגע נתון.
הרחבת מרחב הבחירה ובחירה נכונה מאפשרים לנו לנהל את חיינו, ומובילים לחיים ממצים וממלאים מתוך תשוקה וכוח...


-לחץ למאמר המלא-